|จอยทริป| ชมไร่องุ่น ชิมไวน์ที่ Granmonte Vineyard & Winery