|จอยทริป| ล่องเรือ Catamaran ทานอาหารเย็นชมพระอาทิตย์ตก