|จอยทริป| ทัวร์เยี่ยมชมโรงกลั่นเหล้ารัมที่ Chalong Bay Rum Distillery