|แพ็คเกจ| รีสอร์ทหรูริมแม่น้ำ & พายซับบอร์ดชมแม่น้ำแคว